�@���яЉ�
�ɐ^���Ƃ�


�@

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
������ ����B�𗬎��� �y�ʋ��`�����s�I��
�� ��29��E30��E32�� �S���{�o��
�� �S���{�E�F�C�g�� 8��o�� (�y�ʋ��x�X�g16)
���v���t�B�[��  
1.�i�� �l�i
2.��� ����Q��
2.���N���� 1971�N��
3.���ӋZ ��i�􂵏R��
4.��E���Z �i���Z����鎖
5.�D���Ȍ��t ���Ώo����


�� �S���{�E�F�C�g�� 2��o��
���v���t�B�[��  
1.�i�� ���i
2.��� ���S���{�E�G�C�g���o��
2.���N���� 1973�N��
4.���ӋZ ���i�􂵏R��
5.��E���Z �f��ӏ�
8.�D���Ȍ��t ����


���v���t�B�[��  
1.�i�� ���i
2.��� ���S���{�E�G�C�g���o��
2.���N���� 1968�N��
3.���ӋZ ���i�􂵏R��
4.��E���Z �J���e
8.�D���Ȍ��t ��j�����v���t�B�[�� �@
1.�i�� ���i
2.��� 2015�N���ۑ��s�N�̕��R��
2.���N����  
4.���ӋZ ���i�񂵏R��
5.��E���Z ���[�r�b�N�L���[�u
8.�D���Ȍ��t �p���͗͂Ȃ�

 

 


���v���t�B�[��  
1.�i�� ���i
2.��� ���ۑ��A���q�^�̕��U��
2.���N���� 1997�N��
4.���ӋZ ���i�􂵏R��
5.��E���Z �����E����
8.�D���Ȍ��t �Е����X���v���t�B�[�� �@
1.�i�� ���i
2.���  
2.���N���� 2003�N��
4.���ӋZ ��i�񂵏R��
5.��E���Z ����
8.�D���Ȍ��t �p���͗͂Ȃ����v���t�B�[�� �@
1.�i�� ���i
2.��� 2013�N���ۑ��U�΁A�V�΂̏��q�̕��R��
2.���N���� 2005�N��
4.���ӋZ ���i�񂵏R��
5.��E���Z  
8.�D���Ȍ��t �w��

 

 

 


  Copyright 2006 : International Karate Organization KYOKUSHINKAIKAN FUJI DOJO
�@